OSAKA Business Matching 2017

OSAKA Business Matching 2017 : ปีนี้บริษัท หมาเจ็บ ด็อกกูดส์ช็อป (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักพัฒนาธุรกิจการค้าและธุรกิจไลฟสไตล์ DITP เป็นครั้งที่ 3 แล้วค่ะ มีผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมแสดงสินค้ามากมาย

ปีนี้นักธุรกิจที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจสินค้าของเรามากค่ะ ทั้งแบบสินค้าส่งผลิต OEM และแบรนด์ Furkids & Co.ด้วยกำลังการผลิตกว่า 50,000 ชิ้นต่อเดือนทำให้ลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่นมั่นใจในคุณภาพของเรา และน่าจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้พบกับสินค้า ของหมาเจ็บ ได้เร็วๆ นี้ที่ญี่ปุ่นนะคะ

ทั้งแบบสินค้าส่งผลิต OEM และแบรนด์ Furkids & Co. ด้วยกำลังการผลิตกว่า 50,000 ชิ้นต่อเดือนทำให้ลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่นมั่นใจในคุณภาพของเรา และน่าจะมีข่าวดีเร็วๆ นี้

พบกับสินค้า ของหมาเจ็บ ได้เร็วๆ นี้ที่ญี่ปุ่นนะคะ

Featured Posts