Trade Show Mumbai India 2013

เบาะนอนหมาน่ารักๆ จะไป "อินเดีย" ในงาน Thailand Sourcing and Business Matching 2013

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 ร้านหมาเจ็บจะไปออกงาน Trade show ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เป็นงานครั้งที่ 2 หลังจากเมื่อเดือนมิถุนายน ได้ไปเมือง Johannesburg ประเทศ South Africa

งานนี้ต้องขอบคุณ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย ให้ได้ไปตลาดโลก

Featured Posts
ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
คอยติดตามนะ…
Recent Posts