• mjb email
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Line ID : @mahjeb

Copyright 2017 by Mahjeb Dog Goods Shop. All Rights Reserved.

Trade Show Mumbai India 2013

August 22, 2013

เบาะนอนหมาน่ารักๆ จะไป "อินเดีย" ในงาน Thailand Sourcing and Business Matching 2013

 

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 ร้านหมาเจ็บจะไปออกงาน Trade show ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เป็นงานครั้งที่ 2 หลังจากเมื่อเดือนมิถุนายน ได้ไปเมือง Johannesburg ประเทศ South Africa

 

งานนี้ต้องขอบคุณ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่ได้เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย ให้ได้ไปตลาดโลก

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter