top of page

ขั้นตอนการสมัครตัวแทน

ระบบตัวแทนขายสินค้า Dealer management เป็นระบบที่ตัวแทนขายจะต้องบริหารจัดการออร์เดอร์ที่รับมาจากลูกค้าด้วยกล่องข้อความของระบบ แล้วจึงรวบรวมคำสั่งซื้อในแต่ละวัน จัดส่งเป็น "ใบสั่งซื้อ" ให้ร้านค้าเพื่อจัดของแพคลงกล่องส่งไปรษณีย์ในวันถัดไป 

ซึ่งระบบดังกล่าวจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 1 วันในการเตรียมของ และจัดจัดส่งสินค้าทันทีตามรอบการส่งของ
โดยมีวิธีการดังนี้

สมัครสมาชิก

กรอกข้อมูลส่วนตัว

รออนุมัติผล

พร้อมขาย

1. สมัครสมาชิก

แค่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการขาย บริหารนิ้วไว้แช็ทรัวๆ เพราะเราได้เตรียมสินค้ามากกว่า 800 รายการไว้ให้คุณแล้ว

2. สมัครสมาชิก Sellsuki

sellsuki.co.th คือพลังที่ขับเคลื่อน และสนับสนุนการขายของเรา นักขายทุกท่านจะต้อง Register กับ Sellsuki ด้วย facebook account ของท่านเอง เพราะต่อจากนี้ facebook และ e-mail ของท่านนักขายจะเป็นเสมือนชื่อที่เราจะสื่อสารกัน

โอนเงินค่าสมัครสมาชิก

3. ใส่รายละเอียดส่วนตัว

กรอกรายละเอียดส่วนตัวของท่าน ทุกส่วนมีความสำคัญต้องกรอกให้ครบทุกช่อง ที่สำคัญคือ ที่อยู่สำหรับใช้เป็นที่อยู่ผู้ติดต่อ ซึ่งเมื่อร้านหมาเจ็บจะส่งสินค้าให้กับลูกค้า ที่อยู่ของผู้จัดส่งจะเป็นที่อยู่ของตัวแทน

พร้อมทั้งแนบสลิปการโอนเงินค่าสมาชิกตัวแทน

โอนเงินค่าสมัครมาที่

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี

บริษัท หมาเจ็บ ด็อก กูดส์ ช็อป (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่บัญชี  7822017937

เมื่อโอนแล้วให้แจ้งข้อมูลใน FB inbox หรือ Line : @mahjeb

4. รออนุมัติ

สิ้นสุดการสมัคร รออนุมัติผลการสมัครสมาชิกจากร้านค้า

5. เข้าใช้งานได้

เมื่อร้านค้าอนุมัติผลการสมัครตัวแทน ระบบจะแจ้งเตือน และสามารถเข้าใช้งานด้วย faebook account ที่ท่านสมัครไว้กับ Sellsuki ที่

https://dealer.sellsuki.com/preregister/QNKSJHSRKZ

bottom of page