top of page

Help Center

เงื่อนไขการส่ง
การจัดส่ง
ปัญหาการจัดส่ง
เงื่อนไขการส่งสินค้า

ทางร้านขอกำหนดเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าได้รับสินค้าอย่างครบถ้วน และตรงเวลา ทางร้านฯ ต้องมีการกำหนดการตัดยอดออเดอร์ในแต่ละวันเพื่อให้พนักงานได้มีเวลาจัดเตรียมสินค้า สำหรับจัดส่งในวันถัดไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้

โอนเงิน วันจันทร์

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันอังคาร
ส่งวันพุธ
โอนเงิน วันอังคาร

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันพุธ
ส่งวันพฤหัสบดี
โอนเงิน วันพุธ

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันพฤหัสบดี
ส่งวันศุกร์
โอนเงิน วันพฤหัสบดี

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันศุกร์
ส่งวันเสาร์
โอนเงิน วันศุกร์

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันจันทร์
ส่งวันจันทร์
โอนเงิน วันเสาร์

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันอังคาร
ส่งวันอังคาร
โอนเงิน วันอาทิตย์

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันอังคาร
ส่งวันอังคาร
 • ส่งสินค้าทาง Kerry หรือไปรษณีย์เอกชนได้ไหม
  ไปรษณีย์ไทย คิดค่าส่งตามน้ำหนัก ซึ่งสินค้าของร้านมีน้ำหนักเบาแต่ขนาดใหญ่มาก ถ้าจะจัดส่งด้วย ขนส่งเอกชนจะมีราคาค่าส่งเพิ่มขึ้นอีก 3-5 เท่าเพราะคำนวณจากปริมาตร กว้าง x ยาว x สูง) ลูกค้าสามารถคำนวนค่าส่งเบื้องต้นได้จากลิ้งค์ไปรษณีย์ไทย https://www.thailandpost.co.th
 • จัดส่งแบบพัสดุธรรมดา หรือ ลงทะเบียนได้ไหม​
  สินค้าของร้านหมาเจ็บ มีน้ำหนักเบา (0.5 – 2 กก.) แต่มีขนาดที่ใหญ่มาก แม้ว่าจะอัดอย่างแน่นหนาก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่ดี และด้วยยอดสั่งซื้อต่อวันที่มีจำนวนมาก ทำให้มีความซับซ้อนในการจัดการ ทางไปรษณีย์ต้นทางจึงปฏิเสธการรับพัสดุที่มีขนาดใหญ่มากๆ สำหรับการจัดส่งแบบธรรมดา หรือลงทะเบียน แล้วให้ไปใช้บริการแบบ EMS เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 • ทำไมค่าส่งแพง
  ร้านหมาเจ็บฯ ส่งสินค้าด้วยบริการ EMS ส่งด่วน สามารถแทรกติดตามสินค้าตามจุด check point ได้ จัดเก็บค่าส่งตามน้ำหนักของไปรษณีย์ไทย ซึ่งถ้าหากเทียบกับสินค้าขนาดเดียวกัน ไปรษณีย์ไทยก็คิดค่าส่งเหมือนกัน แต่ถ้าลูกค้าเอาค่าส่งเบาะนอน ไปเทียบกับค่าส่งเสื้อผ้าซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาก ราคาก็ต้องต่างกันแน่นอน
 • รับสินค้าเองได้ไหม
  ลูกค้าสามารถรับสินค้าเองได้ที่หน้าร้าน อยู่บางบัวทอง ตามแผนที่ร้านนี้
 • สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ไหม
  ไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี เพื่อสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงทุกชนิด
 • สั่งของแล้วสินค้าจะถึงเมื่อไหร่
  (สินค้าจัดส่งออกจากไปรษณีย์บางบัวทอง 11110) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1-3 วันทำการ ต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ วันทำการหมายถึง เวลาทำงานของไปรษณีย์ไทย ทั้งจากต้นทาง 11110 + แผนกกระจายสินค้า + แผนกจัดส่ง หากลูกค้าสั่งสินค้าก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาว สินค้าอาจจะได้รับล่าช้ากว่าเวลาปกติ
Rule
 • ส่งสินค้าทาง Kerry หรือไปรษณีย์เอกชนได้ไหม
  ไปรษณีย์ไทย คิดค่าส่งตามน้ำหนัก ซึ่งสินค้าของร้านมีน้ำหนักเบาแต่ขนาดใหญ่มาก ถ้าจะจัดส่งด้วย ขนส่งเอกชนจะมีราคาค่าส่งเพิ่มขึ้นอีก 3-5 เท่าเพราะคำนวณจากปริมาตร กว้าง x ยาว x สูง) ลูกค้าสามารถคำนวนค่าส่งเบื้องต้นได้จากลิ้งค์ไปรษณีย์ไทย https://www.thailandpost.co.th
 • จัดส่งแบบพัสดุธรรมดา หรือ ลงทะเบียนได้ไหม​
  สินค้าของร้านหมาเจ็บ มีน้ำหนักเบา (0.5 – 2 กก.) แต่มีขนาดที่ใหญ่มาก แม้ว่าจะอัดอย่างแน่นหนาก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่ดี และด้วยยอดสั่งซื้อต่อวันที่มีจำนวนมาก ทำให้มีความซับซ้อนในการจัดการ ทางไปรษณีย์ต้นทางจึงปฏิเสธการรับพัสดุที่มีขนาดใหญ่มากๆ สำหรับการจัดส่งแบบธรรมดา หรือลงทะเบียน แล้วให้ไปใช้บริการแบบ EMS เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 • ทำไมค่าส่งแพง
  ร้านหมาเจ็บฯ ส่งสินค้าด้วยบริการ EMS ส่งด่วน สามารถแทรกติดตามสินค้าตามจุด check point ได้ จัดเก็บค่าส่งตามน้ำหนักของไปรษณีย์ไทย ซึ่งถ้าหากเทียบกับสินค้าขนาดเดียวกัน ไปรษณีย์ไทยก็คิดค่าส่งเหมือนกัน แต่ถ้าลูกค้าเอาค่าส่งเบาะนอน ไปเทียบกับค่าส่งเสื้อผ้าซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาก ราคาก็ต้องต่างกันแน่นอน
 • รับสินค้าเองได้ไหม
  ลูกค้าสามารถรับสินค้าเองได้ที่หน้าร้าน อยู่บางบัวทอง ตามแผนที่ร้านนี้
 • สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ไหม
  ไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี เพื่อสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงทุกชนิด
 • สั่งของแล้วสินค้าจะถึงเมื่อไหร่
  (สินค้าจัดส่งออกจากไปรษณีย์บางบัวทอง 11110) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1-3 วันทำการ ต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ วันทำการหมายถึง เวลาทำงานของไปรษณีย์ไทย ทั้งจากต้นทาง 11110 + แผนกกระจายสินค้า + แผนกจัดส่ง หากลูกค้าสั่งสินค้าก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาว สินค้าอาจจะได้รับล่าช้ากว่าเวลาปกติ
Delevery hits
 • ส่งสินค้าทาง Kerry หรือไปรษณีย์เอกชนได้ไหม
  ไปรษณีย์ไทย คิดค่าส่งตามน้ำหนัก ซึ่งสินค้าของร้านมีน้ำหนักเบาแต่ขนาดใหญ่มาก ถ้าจะจัดส่งด้วย ขนส่งเอกชนจะมีราคาค่าส่งเพิ่มขึ้นอีก 3-5 เท่าเพราะคำนวณจากปริมาตร กว้าง x ยาว x สูง) ลูกค้าสามารถคำนวนค่าส่งเบื้องต้นได้จากลิ้งค์ไปรษณีย์ไทย https://www.thailandpost.co.th
 • จัดส่งแบบพัสดุธรรมดา หรือ ลงทะเบียนได้ไหม​
  สินค้าของร้านหมาเจ็บ มีน้ำหนักเบา (0.5 – 2 กก.) แต่มีขนาดที่ใหญ่มาก แม้ว่าจะอัดอย่างแน่นหนาก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่ดี และด้วยยอดสั่งซื้อต่อวันที่มีจำนวนมาก ทำให้มีความซับซ้อนในการจัดการ ทางไปรษณีย์ต้นทางจึงปฏิเสธการรับพัสดุที่มีขนาดใหญ่มากๆ สำหรับการจัดส่งแบบธรรมดา หรือลงทะเบียน แล้วให้ไปใช้บริการแบบ EMS เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 • ทำไมค่าส่งแพง
  ร้านหมาเจ็บฯ ส่งสินค้าด้วยบริการ EMS ส่งด่วน สามารถแทรกติดตามสินค้าตามจุด check point ได้ จัดเก็บค่าส่งตามน้ำหนักของไปรษณีย์ไทย ซึ่งถ้าหากเทียบกับสินค้าขนาดเดียวกัน ไปรษณีย์ไทยก็คิดค่าส่งเหมือนกัน แต่ถ้าลูกค้าเอาค่าส่งเบาะนอน ไปเทียบกับค่าส่งเสื้อผ้าซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาก ราคาก็ต้องต่างกันแน่นอน
 • รับสินค้าเองได้ไหม
  ลูกค้าสามารถรับสินค้าเองได้ที่หน้าร้าน อยู่บางบัวทอง ตามแผนที่ร้านนี้
 • สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ไหม
  ไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี เพื่อสุขอนามัยของสัตว์เลี้ยงทุกชนิด
 • สั่งของแล้วสินค้าจะถึงเมื่อไหร่
  (สินค้าจัดส่งออกจากไปรษณีย์บางบัวทอง 11110) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1-3 วันทำการ ต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ วันทำการหมายถึง เวลาทำงานของไปรษณีย์ไทย ทั้งจากต้นทาง 11110 + แผนกกระจายสินค้า + แผนกจัดส่ง หากลูกค้าสั่งสินค้าก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดยาว สินค้าอาจจะได้รับล่าช้ากว่าเวลาปกติ
Refund problem
bottom of page