Help Center

เงื่อนไขการส่ง
การจัดส่ง
ปัญหาการจัดส่ง
เงื่อนไขการส่งสินค้า

ทางร้านขอกำหนดเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าได้รับสินค้าอย่างครบถ้วน และตรงเวลา ทางร้านฯ ต้องมีการกำหนดการตัดยอดออเดอร์ในแต่ละวันเพื่อให้พนักงานได้มีเวลาจัดเตรียมสินค้า สำหรับจัดส่งในวันถัดไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้

โอนเงิน วันจันทร์

ก่อน 18.00 น.

ส่งวันอังคาร

หลัง 18.00 น.

ส่งวันพุธ
โอนเงิน วันอังคาร

ก่อน 18.00 น.

ส่งวันพุธ

หลัง 18.00 น.

ส่งวันพฤหัสบดี
โอนเงิน วันพุธ

ก่อน 18.00 น.

ส่งวันพฤหัสบดี

หลัง 18.00 น.

ส่งวันศุกร์
โอนเงิน วันพฤหัสบดี

ก่อน 18.00 น.

ส่งวันศุกร์

หลัง 18.00 น.

ส่งวันเสาร์
โอนเงิน วันศุกร์

ก่อน 18.00 น.

ส่งวันจันทร์

หลัง 18.00 น.

ส่งวันจันทร์
โอนเงิน วันเสาร์

ก่อน 18.00 น.

ส่งวันอังคาร

หลัง 18.00 น.

ส่งวันอังคาร
โอนเงิน วันอาทิตย์

ก่อน 18.00 น.

ส่งวันอังคาร

หลัง 18.00 น.

ส่งวันอังคาร
 
 
 
  • mjb email
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Line ID : @mahjeb

Copyright 2017 by Mahjeb Dog Goods Shop. All Rights Reserved.