top of page

Help Center

เงื่อนไขการส่ง
การจัดส่ง
ปัญหาการจัดส่ง
เงื่อนไขการส่งสินค้า

ทางร้านขอกำหนดเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าได้รับสินค้าอย่างครบถ้วน และตรงเวลา ทางร้านฯ ต้องมีการกำหนดการตัดยอดออเดอร์ในแต่ละวันเพื่อให้พนักงานได้มีเวลาจัดเตรียมสินค้า สำหรับจัดส่งในวันถัดไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้

โอนเงิน วันจันทร์

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันอังคาร
ส่งวันพุธ
โอนเงิน วันอังคาร

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันพุธ
ส่งวันพฤหัสบดี
โอนเงิน วันพุธ

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันพฤหัสบดี
ส่งวันศุกร์
โอนเงิน วันพฤหัสบดี

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันศุกร์
ส่งวันเสาร์
โอนเงิน วันศุกร์

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันจันทร์
ส่งวันจันทร์
โอนเงิน วันเสาร์

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันอังคาร
ส่งวันอังคาร
โอนเงิน วันอาทิตย์

ก่อน 18.00 น.

หลัง 18.00 น.

ส่งวันอังคาร
ส่งวันอังคาร
Rule
Delevery hits
Refund problem
bottom of page