• mjb email
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Line ID : @mahjeb

Copyright 2017 by Mahjeb Dog Goods Shop. All Rights Reserved.

Collection Set

Mahjeb Product Highlight

เบาะนอนทรงลูกเต๋า ลายเหรียญผสมครีม

เบาะนอนทรงลูกเต๋า ลายธง

ลายเหรียญแดง

ลายเสือ

เบาะนอนทรงลูกเต๋า ลายเท้าหมาฟ้า

ลายสก็อตน้ำตาล

Dome ลายทหารสีเทา

Dome ลายตารางเทา-ดำ

Day Bed เรนโบว์ใหม่น้ำตาล

Day Bed ลายริ้วดาว

Dome ลายเหรียญชมพู

Day Bed เหรียญกรมท่า

Design

Protector

สินค้าของ บริษัท หมาเจ็บฯ ได้รับการคุ้มครอง

"สิทธิบัตรการออกแบบ"

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

คุณภาพตัดเย็บ

ซักเครื่องได้ทั้งใบ

ถูกใจน้องหมา

เบาะนอนสัตว์เลี้ยงของ หมาเจ็บ